Hét jobportaal voor de bouwsector | met respect voor de stiel

Deskundige techniek gebouwen HVAC

Job Expired

Deskundige techniek gebouwen HVAC 338 keer bekeken

VACATURE

 • Statuut Vaste job
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Ervaring Geen ervaring vereist
 • Certificering HVAC attest
 • Opleiding 3e gr technisch secundair onderwijs (TSO3), Prof. bachelor bouw, Prof. gerichte bachelor (PBA
 • Rijbewijs Niet vereist
 • Talen Nederlands

Wat de job inhoudt

Als deskundige HVAC ben je lid van het team technieken bij de dienst beheer gebouwen. Dit team bestaat uit een 6-tal collega’s met verschillende specialiteiten (HVAC, toegangscontrole, camerabewaking, brandveiligheid, onderhoud, energiebeheer, milieu, …). Wij staan in voor het onderzoeken van technische problemen/noden en de opmaak van bestekken, instructies of raamcontracten voor specifieke technische noden, assistentie bij het beheer van gebouwen en hun technische infrastructuur, alsook adviesverlening aan architecten en ontwerpers.

Jouw takenpakket is gefocust op HVAC-uitrustingen en op onderhoud van installaties. In moderne kantooromgevingen staan deze disciplines garant voor klantentevredenheid, energiezorg en continuïteit. Deze kennis gebruik je ook in niet-kantooromgevingen zoals cultuur- en sportgebouwen etc. Je wordt betrokken in alle fasen van projecten en exploitatie, wat maakt dat je job gevarieerd is en dat je een rijke ervaring opbouwt in diverse facetten van je vakgebied.

Je werkt hierbij nauw samen met de andere specialisten uit de afdeling en met collega’s met bouwkundige en beheersmatige opdrachten. Je komt in contact met zowel technische als niet-technische collega’s en met externe klanten. Je hebt overleg met bouwheren en uitvoerders van opdrachten. Voor dringende interventies buiten de kantooruren is er een wachtdienst op vrijwillige basis.

Wij zoeken dus een gemotiveerde collega die zijn technische kennis wil koppelen aan klantentevredenheid en een goed eindresultaat. Je bent klantgericht, goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in jouw vakgebied en communiceert vlot met anderen.

Wie we zoeken

Op dinsdag 31 maart 2020 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs of je slaagt voor een capaciteitsproef die onderzoekt of de je in staat bent te functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd. De test wordt afgenomen door een gekwalificeerde selector;
 • je slaagt voor de selectieproeven

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je, na gunstige evaluatie een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 2.486,38 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 2.887,51: EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve ( voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Examenprogramma

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt:

 1. een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 2. praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.
 3. Voor kandidaten die niet in bezit zijn van een bachelor diploma: capaciteitsproef niveau bachelor

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Interesse?

Schrijf je in tot en met dinsdag 31 maart 2020 via www.sint-niklaas.be , mail naar vacatures@sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,
E  vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 31 25.

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?
Dat lees je op 
www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst

Vacature locatie:

 • Deze vacature is vervallen!
Mail me vergelijkbare jobs
1–0 van de 0 jobs
Connect with us

TRANSLATE

VACATURE TELLER