Jobs in de bouw | Vacatures met respect voor de stiel

Projectleider openbaar domein A1a-A1b-A2a

De dienst projecten openbaar domein staat in voor alle vernieuwingswerken op openbaar domein in Sint-Niklaas. De projecten variëren van onderhoudswerken en kleinere wegeniswerken tot grotere rioleringswerken. De dienst projecten openbaar domein is een multidisciplinaire team bestaande uit adviseurs en deskundigen. Elke medewerker heeft zijn eigen expertise (groen, water, ACAD) en staat in voor het in goede banen leiden van de toegekende taken.

Wat de job inhoudt

Als adviseur-projectleider leid je verschillende infrastructuurdossiers van (voor)ontwerp tot en met uitvoering. Bij de kleine projecten vervul je de rol van ontwerper/expert, bij grotere projecten stuur je een extern ontwerpteam aan.

Zijn infrastructuurwerken jouw ding? Ben je gedreven en enthousiast om samen met collega’s bij te dragen aan een leefbare en klimaatbestendig Sint-Niklaas? Wil je meebouwen aan de stad van morgen en bijdragen aan een leefbare en klimaatbestendige stad Sint-Niklaas? Is het trekken van grote infrastructurele projecten echt iets voor jou?
Dan zijn wij op zoek naar jou!


Wie we zoeken

Op woensdag 14 april 2021 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of
  leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een master diploma of gelijkwaardig
 • je slaagt voor de selectieproeven

Laatstejaarsstudenten krijgen toegang tot deze selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.


Wat we bieden

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 12 maanden. Na deze 12 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • de functie wordt beschouwd als moeilijk  te rekruteren. Alle relevante schaal- en graadsanciënniteit kan worden meegenomen.
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 3.170,07 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 4.142,13: EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve ( voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.


Examenprogramma

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt:

 • Thuisopdracht: wordt verstuurd via mail op vrijdag 23 april 2021 en moet terug ingediend worden tegen ten laatste maandag 3 mei 2021 12u00.
 • Deel 2: persoonlijkheidsvragenlijsten – online niet-eliminerend
 • Het laatste deel bestaat uit een gestructureerd gedragsgericht interview, hierin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. Dit gaat door op vrijdag 21 mei 2021 tijdens de kantooruren.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.


Interesse?

Schrijf je in tot en met woensdag 14 april 2021 via de website www.sint-niklaas.be  of mail naar vacatures@sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, E  vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 31 25.

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?
Dat lees je op 
www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Meer info

Vacature locatie:

Solliciteer nu Solliciteer via Facebook
Mail me vergelijkbare jobs
1–0 van de 0 jobs
Deel deze vacature
Connect with us

TRANSLATE

VACATURE TELLER